Meist

Aitame ettevõtetel ja uuendajatel üle kogu Euroopa registreerida ja kaitsta  nende kõige väärtuslikumaid varasid- nende ideesid.

Veebisait „Ideas Powered for business“ tekkis vajadusest aidata tagada Euroopa VKEdele juurdepääs tsentraliseeritud, selgele, usaldusväärsele ja asjakohasele teabele eesmärgiga toetada ettevõtlust ja edendada konkurentsieelise saavutamisel intellektuaalomandiõiguste olulisust.

Veebisaidi käivitas ja seda haldab Alicantes Hispaanias asuv Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO). Oleme alates 1994. aastast hallanud ELi kaubamärkide ja ühenduse disainilahenduste registreerimise süsteeme. Viimase 25 aasta jooksul on meist saanud ELi majanduskasvu käivitav jõud, oleme edendanud intellektuaalomandiõiguste kaitset.

 

Väljakutsed

challenges

  • Oma kasutajate vajadusi ja individuaalseid olukordi silmas pidades suurendame aktiivselt teadlikkust intellektuaalomandi väärtusest. Ent kuna paljudel on vähe aega, ressursse või raske kvaliteetsele teabele juurde pääseda, on meie eesmärk luua huvipakkuvat sisu, tagada lihtsad õppevahendid ja rajada toetusvõrgustikke. Usume, et meie algatused võivad eriti kasulikuks osutuda just arenguteed alustavatele ettevõtetele.
  • EUIPO on pühendunud ettevõtjate, idufirmade ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) aitamisele eesmärgiga leevendada teatud väljakutseid, millega nad eri elutsüklite jooksul kokku puutuvad.                                                                   ELi VKEde abistamiseks loodud ambitsioonika programmi abil oleme otsustanud neid probleeme                                                                                   lahendama asuda.

 

Sisene veebisaidile „Ideas Powered for business“

ideas

  • Osana EUIPO VKEde programmist ja meie missioonist edendada ettevõtteid ELis ja väljaspool, oleme loonud VKEdele veebisaidi "Ideas Powered for Business", mille eesmärk on saada veebijuhiks, mis suunab idufirmasid ja ettevõtjaid oma äri arendamisel.
  • VKEde veebisaidiga astume väga suure sammu edasi, pakkudes tipptasemel funktsioone, nt visualiseerimiskaart, vestlusrobot, otsingutööriist, koolitused, abivahendid ja avastamisjuhendid.

 

VKEde toetusvõrgustiku rajamine

building

  • Samuti on meie eesmärk saada ELi VKEde viitepunktiks. Tagame neile toetusvõrgustiku ja samal ajal laiendame koostööd Euroopa Komisjoniga. See võimaldab meil toetuda varem loodud sünergiale ja lihtsustada VKEdele pakutavaid algatusi ELi tasandil.
  • Samuti kasutab EUIPO Euroopa intellektuaalomandi võrgustiku kontekstis loodud produktiivset partnerlust riiklike ametite (ELi intellektuaalomandiametite) ja kasutajate ühendustega. Eesmärk on liikmesriikide tasandil suurendada VKEdega seotud algatuste mõju. Samuti tervitame partnerlust ja koostööd muude üksustega, kellel on soov toetada Euroopa väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid                                                                    (VKEsid).