Veebilehe „Ideas Powered for Business“ keelepoliitika

Linguistic policy

Veebileht „Ideas Powered for Business“ (edaspidi „veebileht“) loodi teabeportaalina ELi väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, kes püüavad määrata kindlaks oma intellektuaalomandiõigused, neid kaitsta ning seeläbi edukalt toime tulla väljakutseid pakkuvas ärimaailmas ELis ja mujal.

See keelepoliitika dokument annab ülevaate ELi keelte kasutamisest veebilehel ja selle sisu tõlgetest. Selgitame ka kasutajate võimalusi kuvada veebilehte ja võtta ühendust „Ideas Powered for Business“ rühmaga oma eeliskeeles.

Tõlked

Käesoleva keelepoliitika dokumendi avaldamise kuupäeval ei ole kõik ELi keeled veebilehel kättesaadavad.

Keeli lisatakse järk-järgult.

Kogu sisu avaldatakse inglise keeles ja tõlgitakse järk-järgult ülejäänud ELi keeltesse, milles veebileht on kättesaadav.

Püüame pakkuda tõlkeid kõigisse ELi ametlikesse keeltesse nii kiiresti kui võimalik. Iga uus keeleversioon avaldatakse veebilehel kohe, kui see on kättesaadav.

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus tõlgib veebilehe põhisisu, st

•    avalehe pealkirjad ja vastavad lühikirjeldused;
•    õigusteabe jaotise;
•    andmekaitse jaotise;
•    tutvustava jaotise;
•    jaotise „Avasta“ juhendites sisalduvad küsimused ja vastused;
•    vahelehed ja filtrid.

Ülejäänud sisu tõlgitakse masintõlketehnoloogia abil, sh järgmised jaotised:

•    jaotise „Avasta“ allalaaditavad juhendid;
•    jaotise „Ühenda“ visualiseerimiskaart;
•    koolituse ja vahendite jaotised;
•    sündmuste ja uudiste jaotised;;
•    artiklite, edulugude ja „Kuidas“ jaotised;
•    tagasiside ja partnerite jaotised.

Valige eelistatud keel

Klõpsake üleval paremal nurgas rippmenüül, et valida keel, milles soovite veebilehte kuvada.

Võtke ühendust veebilehe „Ideas Powered for Business“ rühmaga oma keeles

Kõik veebilehega „Ideas Powered for Business“ seotud teated võib saata meile e-postiga või veebivormi ‘kontakt’ kaudu. Teade võib olla ühes ELi 24 ametlikust keelest. Amet vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määruse (EL) 2017/1001 (Euroopa Liidu kaubamärgi kohta) artikli 146 lõike 2 kohaselt ühes ameti viiest töökeelest (st hispaania, inglise, itaalia, prantsuse või saksa keeles).

Keelepoliitika muudatused

  EUIPO jätab endale õiguse keelepoliitikat igal ajal muuta. Sellel lehel kajastatakse nõuetekohaselt kõik poliitika muudatused.

Kasulikud lingid

EUIPO keelepoliitika

Euroopa Liidu keelte jaotis

Euroopa Liidu keelepoliitika teabeleht