Polityka językowa strony internetowej „Ideas Powered for business”

Linguistic policy

Strona internetowa „Ideas Powered for business” (strona internetowa) została stworzona jako portal informacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z UE, które pragną zidentyfikować swoje prawa własności intelektualnej, chronić je, a tym samym odnieść sukces w swojej pełnej wyzwań przygodzie z prowadzeniem przedsiębiorstwa w UE i nie tylko.

Niniejszy dokument (polityka) zawiera przegląd stosowania języków UE na stronie internetowej oraz tłumaczenia jej treści. Obejmuje on również opcje użytkowników dotyczące wyświetlania strony internetowej i kontaktowania się z zespołem „Ideas Powered for business” w preferowanym przez nich języku.

Tłumaczenia

W dniu publikacji niniejszej polityki nie wszystkie języki UE są dostępne na stronie internetowej.

Te, które nie są jeszcze dostępne, będą dodawane stopniowo.

Wszystkie treści są publikowane w języku angielskim, a następnie stopniowo tłumaczone na pozostałe języki UE, w których publikowana jest strona internetowa.

Staramy się zapewnić tłumaczenie na wszystkie języki urzędowe UE w jak najkrótszym terminie. Każda nowa wersja językowa jest publikowana na stronie internetowej, gdy tylko stanie się dostępna.

Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (Translation Centre for the bodies of the EU) zapewnia tłumaczenia najważniejszych treści strony internetowej, czyli:

•    tytułów stron docelowych i odpowiadających im krótkich opisów;
•    sekcji „Informacja prawna”;
•    sekcji „Ochrona danych”;
•    sekcji „O nas”;
•    pytań i odpowiedzi zawartych w poradnikach poznawczych w sekcji „Odkryj”;
•    zakładek i filtrów.

Pozostałe treści są tłumaczone przy użyciu technologii tłumaczenia maszynowego, w tym między innymi:

•    sprawozdania dot. poradników poznawczych do pobrania;
•    sekcja „Połącz” z mapą wizualizacji;
•    sekcje „Szkolenia” i „Narzędzia”;
•    sekcje „Wydarzenia” i „Wiadomości”;
•    artykuły, przykłady sukcesów i sekcje „How to”;
•    sekcje „Opinie” i „Partnerzy”.

Wybierz pożądany język

Aby wybrać język, w którym chcesz wyświetlić stronę internetową, skorzystaj z menu rozwijanego w prawym górnym rogu.

Skontaktuj się z zespołem portalu „Ideas Powered for business” w swoim języku

Wszelkie wiadomości dotyczące strony internetowej „Ideas Powered for business” można przesyłać do nas pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza ‘kontaktu’ na stronie internetowej. Dokument ten można sporządzić w dowolnym z 24 języków urzędowych UE. Urząd udziela odpowiedzi w jednym ze swoich pięciu języków roboczych (tj. w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim lub włoskim) zgodnie z art. 146 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

Zmiany w niniejszym polityce

  EUIPO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany w polityce zostaną należycie odzwierciedlone na tej stronie.

Przydatne linki

Polityka językowa EUIPO

Sekcja języków Unii Europejskiej

Zestawienie informacji na temat polityki językowej Unii Europejskiej