Εργαλεία

Στην ενότητα αυτή, βρείτε αξιόπιστα εργαλεία για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο στους ακόλουθους τομείς: οικονομικά και χρηματοδότηση, προστασία της ιδέας σας, επιχειρηματική/εμπορική υποστήριξη και υποστήριξη σε νομικά και ρυθμιστικά θέματα. Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα για να βρείτε το πιο χρήσιμο εργαλείο για εσάς στις διαθέσιμες κατηγορίες.

EVENT
Δωρεάν
Στήριξη επιχειρήσεων

EBAN Οδηγός δέουσας επιμέλειας για επενδυτές αγγέλων

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (EBAN) συνεργάστηκε με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησία...
Ιδιωτικός οργανισμός
EN
Δεν υπάρχουν ακόμη ψήφοι
Intellectual Property diagnostics service
Δωρεάν
Προστασία των ιδεών σας

Βασικό φυλλάδιο για τη ΔΙ: Οφέλη της διανοητικής ιδιοκτησίας

Φυλλάδια για ΜμΕ και νεοσύστατες επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενημερωθούν για τη διανοητική ιδιοκτη...
Άλλο
EN
Δεν υπάρχουν ακόμη ψήφοι
Training
Δωρεάν
Προστασία των ιδεών σας

Βασικό φυλλάδιο για τη ΔΙ: Κίνδυνοι που απορρέουν από τη μη προστασία της διανοητικής σας ιδιοκτησίας

Φυλλάδια για ΜμΕ και νεοσύστατες επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενημερωθούν για τη διανοητική ιδιοκτη...
Άλλο
EN
Δεν υπάρχουν ακόμη ψήφοι
Commission publishes first ever European Media Industry Outlook
Δωρεάν
Προστασία των ιδεών σας

Βασικό φυλλάδιο για την ΔΙ: Κατάλογος γραφείων ΔΙ και στοιχεία επικοινωνίας

Φυλλάδια για ΜμΕ και νεοσύστατες επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενημερωθούν για τη διανοητική ιδιοκτη...
Άλλο
EN
Δεν υπάρχουν ακόμη ψήφοι
Protect IP_ Shoe example
Δωρεάν
Προστασία των ιδεών σας

Βασικό φυλλάδιο για τη ΔΙ: Οφέλη της διανοητικής ιδιοκτησίας - παράδειγμα υποδημάτων

Φυλλάδια για ΜμΕ και νεοσύστατες επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενημερωθούν για τη διανοητική ιδιοκτη...
Άλλο
EN
Δεν υπάρχουν ακόμη ψήφοι
Protect IP _phone example
Δωρεάν
Προστασία των ιδεών σας

Βασικό φυλλάδιο για τη ΔΙ: Οφέλη της διανοητικής ιδιοκτησίας - παράδειγμα κινητού τηλεφώνου

Φυλλάδια για ΜμΕ και νεοσύστατες επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενημερωθούν για τη διανοητική ιδιοκτη...
Άλλο
EN
Δεν υπάρχουν ακόμη ψήφοι
intellectual property concept
Δωρεάν
Προστασία των ιδεών σας

Βασικό φυλλάδιο για τη ΔΙ: Οφέλη της διανοητικής ιδιοκτησίας

Φυλλάδια για ΜμΕ και νεοσύστατες επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενημερωθούν για τη διανοητική ιδιοκ...
Άλλο
EN
Δεν υπάρχουν ακόμη ψήφοι
PIZnet.de
Επί πληρωμή
Στήριξη επιχειρήσεων

Υπηρεσίες αναζήτησης ΔΙ, υπηρεσίες διαγνωστικού ελέγχου ΔΙ και υπηρεσίες αξιολόγησης της ΔΙ

Τα Κέντρα Πληροφόρησης για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας είναι αναγνωρισμένοι εταίροι συνεργασίας του Γ...
Δημόσιος οργανισμός
DE
Δεν υπάρχουν ακόμη ψήφοι
BOIP icons
Δωρεάν
Προστασία των ιδεών σας

Δημιουργία, προστασία, όφελος

Ξέρουμε ότι είστε απασχολημένοι. Γι' αυτό οι ειδικοί μας έχουν συγκεντρώσει βασικές πληροφορίες, ώστ...
Υβριδικός οργανισμός
NL
Δεν υπάρχουν ακόμη ψήφοι